Diese Website verwendet Cookies um ihre Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
OK
 

Kappa A.I.R.™ verbindet Ablufttechnik und Raumlufttechnik in einem System. Das ist einzigartig. Kappa A.I.R.™ senkt damit aktiv die Belastung durch Emissionen und Hitze am Arbeitsplatz und sorgt für saubere Luft in Industriehallen.

Od založení Kappy v roce 1993 je mou vizí vyčistit průmyslovou výrobu tak, jak je to jen možné. Pro ochranu zdraví a pro udržení kvalitního životního prostředí.

Klaus Krüger, výkonný ředitel

Kappa je dnes na vedoucí pozici ve vývoji inovačních vzduchotechnických systémů ve výstavbě zařízení na klíč pro průmyslovou ochranu čistoty ovzduší a zpětné získávání energií.

NULOVÉ EMISE - pro budoucnost bez emisí.

Pohání nás výzva přiblížit se co nejvíce vizi nulových emisí. Často díky hospodárným a inovačním technikám nově definujeme momentální stav úrovně techniky. Tento směr nese název „nulové emise“.

NULOVÉ ENERGETICKÉ ZTRÁTY – na pořadu dne je efektivní využívání energií.

Identifikujeme, analyzujeme a hodnotíme potenciály zpětného získávání energií našich zákazníků. Tím vytváříme hospodárnější koncepce pro využití pokud možno všech energetických zdrojů.

PODPORA INOVACÍ A DESIGNU – plný výkon a vyšší zhodnocení díky preciznosti, estetice a kvalitě.

Náš pohled směřuje do budoucna, naše výkony jsou výrazem ideálního spojení inovací s čistým, esteticky provedeným designem.

QUICKLINKS
<< Služby
<< Jadro technologií
<< Odvětví základní suroviny
<< Odvětví finální výrobky

Podpoříme Vaše průmyslové stavby jedinečnou koncepcí, která do jednoho systému sjednotí klasické větrání a odvětrávání, klimatizaci, čištění vzduchu v halách a odlučování emisí. Tím se docílí úspor až 30% Vašich investičních nákladů a až 50% Vašich provozních nákladů.

Podpoříme vás při rozšiřování zařízení řešeními šitými přímo na míru vašim potřebám pro hospodárné odlučování vašich emisí a využití vašich energetických potenciálů. Tím optimalizujeme kvalitu ovzduší a spotřebu energií ve vaší výrobě.

Optimalizujeme pro vás vzduchotechnická zařízení a ukážeme vám četná vylepšení. Tím minimalizujete vaše provozní náklady, zajistíte bezpečné dodržení zákonných povinností a prodloužíte životnost vašich zařízení.