Diese Website verwendet Cookies um ihre Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
OK
 

Kappa A.I.R.™ verbindet Ablufttechnik und Raumlufttechnik in einem System. Das ist einzigartig. Kappa A.I.R.™ senkt damit aktiv die Belastung durch Emissionen und Hitze am Arbeitsplatz und sorgt für saubere Luft in Industriehallen.

Od ustanovitve podjetja Kappa leta 1993 je bila moja vizija, da bi postala industrijska proizvodnja tako čista, kot je to sploh možno. To je pomembno ne le zaradi varovanja zdravja, temveč tudi zaradi ohranjanja okolja, v katerem živimo.

(Klaus Krüger, vodstvo Kappe)

Podjetje Kappa je zdaj vodilno na področju razvoja inovativnih zračno-tehničnih sistemov in pri izgradnji sistemov za industrijsko čiščenje zraka ter izkoriščanje odvečne energije.

Za prihodnost brez emisij.

Žene nas izziv po doseganju čim nižjih emisij. Z gospodarnimi in inovativnimi tehnikami postavljamo nove definicije najsodobnejše tehnike.

Zahteva današnjega časa je učinkovita raba energije.

Pri svojih strankah prepoznavamo, analiziramo in ovrednotimo možnosti za vračanje energije. Pri tem določimo gospodarne koncepte za čim učinkovitejše izkoriščanje vseh energetskih virov.

Celotna učinkovitost in presežna vrednost z natančnostjo, estetiko ter kakovostjo.

Naš pogled je usmerjen v prihodnost, naši dosežki pa so/posledica idealne povezanosti inovacije z jasnim/čistim estetskim oblikovanjem.

QUICKLINKS
<< Storitve
<< Ključne tehnologije
<< Kovinska industrija, surovine
<< Kovinska industrija, končni izdelki

Vašo industrijsko gradnjo podpiramo z edinstvenim konceptom, ki v enem sistemu združuje klasično prezračevanje, klimatizacijo, čiščenje zraka v proizvodnih halah in ločevanje emisij. S tem lahko prihranite do 30% stroškov investicij in do 50% obratovalnih stroškov.

Pri širitvah sistemov vam nudimo edinstvene rešitve, ki so individualno prilagojene vašim potrebam za gospodarno ločevanje emisij in izkoriščanje energijskih potencialov. S tem optimiziramo kakovost zraka in porabo energije v vaši proizvodnji.

Za vas izboljšujemo zračno-tehnične sisteme in vam ponujamo številne možnosti za izboljšave. S tem zmanjšamo stroške poslovanja, skrbimo za zanesljivo upoštevanje zakonskih predpisov in podaljšamo življenjsko dobo vaših naprav.