Diese Website verwendet Cookies um ihre Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
OK
 

Kappa A.I.R.™ verbindet Ablufttechnik und Raumlufttechnik in einem System. Das ist einzigartig. Kappa A.I.R.™ senkt damit aktiv die Belastung durch Emissionen und Hitze am Arbeitsplatz und sorgt für saubere Luft in Industriehallen.

„Od založenia firmy Kappa v roku 1993 je mojou víziou urobiť priemyselnú produkciu takú čistú, ako je len možné. Na ochranu zdravia a zachovanie životného prostredia vhodného pre život.“

(Klaus Krüger, výkonný riaditeľ)

Kappa je dnes vedúcou firmou vo vývoji inovatívnych vzduchotechnických systémov a vo výstavbe zariadení na kľúč, ktoré sú určené na priemyselnú ochranu čistoty ovzdušia a spätné získavanie energie.

NULOVÉ EMISIE – Pre budúcnosť bez emisií.

Výzva možného priblíženia sa k nulovým emisiám nás poháňa a motivuje. Pomocou ekonomických a inovatívnych techník definujeme stav techniky mnohonásobne po novom. Smer sa nazýva Nulové emisie.

NULOVÉ PLYTVANIE ENERGIOU – Energetická efektívnosť je príkazom doby.

Identifikujeme, analyzujeme a vyhodnocujeme potenciály spätného získavania energií u našich zákazníkov. Týmto vytvárame hospodárnejšie koncepty na využívanie pokiaľ možno všetkých zdrojov energie.

FÚZIA INOVÁCIE A DIZAJNU – Plný výkon a pridaná hodnota prostredníctvom precíznosti, estetiky a kvality.

Náš pohľad je namierený do budúcnosti, naše služby sú prejavom ideálneho spojenia inovácie s jasným, estetickým dizajnom.

QUICKLINKS
<< Služby
<< Jadro technológií
<< Odvetvia základné suroviny
<< Odvetvia finálne produkty

Vašu priemyselnú výstavbu podporujeme prostredníctvom jedinečnej koncepcie, ktorá v jednom systéme spája klasické vetranie a odvzdušňovanie, klimatizáciu, čistenie vzduchu v halách, ako aj vylučovanie emisií. Z tohto vyplývajú úspory do výšky 30% z Vašich investičných nákladov a až do 50% z Vašich prevádzkových nákladov.

Podporujeme Vás pri rozširovaní zariadení prostredníctvom individuálnych, Vašim potrebám prispôsobených riešení zameraných na hospodárne odlučovanie Vašich emisií a využívanie Vašich energetických potenciálov. Týmto vo Vašej výrobe optimalizujeme kvalitu vzduchu a spotrebu energií.

Optimalizujeme pre Vás Vaše vzduchotechnické zariadenia a odhaľujeme početné vylepšenia. Tým minimalizujeme Vaše prevádzkové náklady, staráme sa o bezpečné dodržiavanie zákonných podmienok a predlžujeme životnosť Vašich zariadení.